ΣΧΕΤΙΚΑ

Η εταιρεία Rakor Special ιδρύθηκε το 2006 έπειτα από μακροχρόνια εμπειρία στη κατασκευή και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών στη ναυτιλία.

Η ιδιότητα της Rakor Special είναι μηχανουργείο το οποίο δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλες τις μηχανολογικές εφαρμογές στη ναυτιλία και τη βιομηχανία, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία και την γρήγορη εξυπηρέτηση η Rakor Special μεγιστοποιεί το οικονομικό όφελος των πελατών της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ναυπηγικές Εργασίες

 • Κατασκευή Διαφόρων Τύπων Σωλήνων Υψηλής Πίεσης
 • Μηχανουργικές Κατασκευές Διαφόρων Τύπων
 • Κατασκευή & Επισκευή Υδραυλικών Κυλίνδρων
 • Επισκευή ναυτιλιακού μηχανολογοκού υλικού

Αξόνοι-προπέλες

επισκευή μπούσας

Εξάρμωση προπέλας –  αξόνων        

Φλάπς

Επισκευή υδραυλικών φλάπς                     

Πασαρέλες

Επισκευή υδραυλικής πασαρέλας

Γερανοί

Επισκευές σε γερανούς – κρένια                

 • Εξάρμωση προπέλας –  αξόνων
 • Eπισκευή μπούσας
 • Εγκατάσταση σωληνώσεων
 • Επισκευή πασαρέλας σκάφους
 • Επισκευή υδραυλικών φλάπς
 • Επισκευές σε γερανούς – κρένια
 • Επισκευή πλατφόρμας σκαφών
 • Κατασκευή σωληνώσεων