Επικοινωνία

RAKOR SPECIAL MARINE YACHT REPAIR

RAKORAS MARINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 20 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18545 ΑΡ.ΓΕΜΗ 164918508000
FAX: 2104172009
ΤΗΛ.: 2104172030

EMAIL:

rakorasmarine@hotmail.com

rakorspecialmarine@hotmail.com

Φόρμα επικοινωνίας